Användarvillkor

Vi rekommenderar att du läser och bekantar dig med villkoren som du hittar på den här sidan, vid användning av den här hemsidan. Matkassar.co är en tjänst (här efter ”Tjänsten” eller ”Matkassar.co”) som är utvecklad och drivs av Netpixel Media AS (här efter ”Netpixel Media”, ”oss” eller ”vi”). Villkoren i detta avtal reglerar förhållandet mellan Netpixel Media och Tjänsten som vi erbjuder. Genom att använda tjänsten accepteras villkoren som är beskrivna i avtalet. Ordet ”Användare” används i fortsättningen för att omtala personer som använder Tjänsten.

Ansvar

Matkassar.co är en markandsföringsplattform för butiker och nätbutiker (här efter ”Partners”) där Partners är säljare/tjänsteutövare vid alla köp. Vi är inte delaktiga i avtal om köp mellan Partners och användare (här efter ”Användare”). Vi uppträder inte heller i några sammanhang på vägnar av eller som representant för Partners. Vi har inte ansvar inför Användare i fall en produkt skulle innehålla fel eller brister, det har uppgetts ofullständig eller felaktig information och uppgifter om en vara eller en Tjänst eller Partner, Brukare ångrar köpet eller vid försenad leverans.

All information på Tjänsten är av kommersiell art och inte menad som rådgivande.

Matkassar.co önskar att vara en trygg informationskanal och tjänst för Användarna. Vi kan dock inte garantera att alla Partners alltid uppträder enligt överenskommelse med lagar och regler. För att bättre kunna säkra att Matkassar.co är som en trygg marknadsplats önskar vi få återkoppling i det fall som Användare har negativa eller positiva erfarenheter av de Partners som presenteras.

Önskar du mer information om säkerhet och personskydd, kan du läsa mer om det på vår personskydd-sida.

Fel och brister

Vi tar inte ansvar för fel eller brister med Tjänsten. Vi kan inte garantera att Tjänsten eller tekniska lösningar är tillgängliga vid alla tidpunkter och vi är inte ansvariga för fel, brister eller andra problem i tekniska lösningar, erbjudanden eller information som presenteras på Tjänsten. Erbjudanden från Partners publiceras av Tjänstens redaktion, Tjänstens Användare och Tjänstens Partners. Vi tar förbehåll mot fel och det garanteras inte på något sätt att upplysningarna, erbjudandena eller informationen som ges på Tjänsten stämmer eller är giltig.

Upphovsrätt och immateriella rättigheter

Rättigheterna till Tjänsten, innehåll på Tjänsten och varumärken tillhör Matkassar.co, Netpixel Media, Partners eller andra samarbetspartners till Netpixel Media. Sådana rättigheter kan inte utnyttjas av Användare eller andra utan skriftligt förhandssamtycke från oss. Genom att nyttja Tjänsten och lägga upp innehåll på Tjänsten ger Användaren en evig icke-exklusiv licens till att nyttja innehållet på Tjänsten och alla framtida tjänster vi erbjuder. Vi har också rättighet att överlåta och ändra sådant innehåll.

Allt material som skrivs ut eller laddas ner från Tjänsten ska endast användas för personligt bruk.

Endringer av avtalen

Vi förbehåller oss rätten att ända i detta avtal. Villkoren för användning av sidan kan ändras när som helst och när du använder sidan efter att sådana ändringar är publicerade accepterar du de nya villkoren. Nya versioner av avtalet finns alltid tillgängliga på Tjänsten. Det är senaste upplagan av avtalet som finns tillgängligt på Tjänsten som alltid är gällande avtal.